Untitled%2012_edited.png

POMÁHÁME 2020
#ČESKÉ ROUŠKY A RESPIRÁTORY

NÁŠ

​CÍL

Iniciativa "Pomáháme2020" vznikla s cílem pomoci rapidně navýšit lokální výrobu ochranných jednorázových roušek a respirátorů. Buďme soběstační.​ Akční tým dobrovolníků chce zajistit 100násobnou produkci ústenek a respirátorů vyrobených na českém území.

Untitled%2010%20(1)_edited.png

KRIZOVÝ TÝM

ODBORNOST      DOBROVOLNOST      APOLITIČNOST      PROBONO

...potřebujete suroviny, lidi, technologie

...potřebujete optimalizovat výrobu, certifikaci

...potřebujete získat investici

...potřebujete zajistit zakázky

FUNDRAISINGOVÁ PŘÍLEŽITOST/ CZECH HEALTH INITIATIVE

"NADĚJE NENÍ PŘESVĚDČENÍ, ŽE NĚCO DOBŘE DOPADNE, ALE JISTOTA, ŽE NĚCO MÁ SMYSL - BEZ OHLEDU NA TO, JAK TO DOPADNE."

 

Václav Havel