Porta Medica: Srovnávací analýza parametrů respirátorů a roušek

Porta Medica zpracovala srovnávací analýzu respirátorů dle různých standardů (především jsme se zaměřili na evropské a čínské normy) a tento materiál jsme se rozhodli zdarma volně zpřístupnit jako drobný příspěvek ke zlepšení obecného povědomí o parametrech různých respirátorů a roušek. K tvorbě tohoto materiálu nás přivedla celá řada důvodů. Oblasti regulace zdravotnických prostředků se tým našich odborných pracovníků věnuje mnoho let, přičemž v poslední době se zaměřujeme zvláště na ochranné pomůcky, které jsou s ohledem na účel použití zdravotnickými prostředky, osobními ochrannými prostředky nebo obojím. Nikde jsme nenašli podobnou tuzemskou komplexní srovnávací analýzu. Především jsme však chtěli udělat něco prospěšného pro bono a současně jsme se chtěli vypořádat s některými mýty a desinformacemi, jež se bohužel v poslední době šíří i v seriózních médiích.

Jako příklady takových nepravdivých informací, které kolují ve veřejném prostoru, můžeme uvést následující:

  • Každý jednotlivec by měl nosit roušku pro svou ochranu, aby se nenakazil od cizích lidí. (vysvětleno na str. 2 analýzy)

  • Pro legální prodej a používání respirátorů v ČR stačí obyčejný protokol z technické zkoušky, ostatní se v době krize neřeší. (vysvětleno na str. 15 analýzy)

  • Respirátory se stupněm ochrany FFP1 jsou prakticky k ničemu. To už i obyčejná komunitní rouška je lepší. (vysvětleno na str. 16 analýzy)

  • Stoprocentní ochranu před onemocněním COVID-19 zajistí jedině respirátor se stupněm ochrany FFP3. (vysvětleno na str. 15 analýzy)

  • Všechny respirátory a další ochranné pomůcky z Číny jsou nefunkční zmetky. (vysvětleno na str. 16 analýzy)

  • Pro použití ve zdravotnictví jsou ideální respirátory KN95. (vysvětleno na str. 16 analýzy)

Přestože se naše analýza primárně nezaměřovala na vyvracení nepravdivých informací a mýtů, jejím vedlejším produktem je i vysvětlení, proč jde o desinformace. Hlavním naším cílem bylo rozčlenění produktů podle užívaných standardů a stupňů ochrany, srovnání s rouškami a zhodnocení vhodnosti pro konkrétní cílové skupiny uživatelů s akcentem na oblast zdravotnictví. Protože analýza samotná je poněkud rozsáhlejší text, rozhodli jsme se pro prvotní seznámení připravit také velice stručné shrnutí.


Shrnutí analýzy


V mediálním prostoru se v poslední době objevuje celá řada polopravd a odborně nepřesných či zcela nepravdivých informací ohledně používání filtračních polomasek (tzv. respirátorů) a obličejových masek (zdravotnických a nezdravotnických roušek), v důsledku čehož si odborná i laická veřejnost klade velké množství legitimních dotazů. Proto jsme se rozhodli touto analýzou poskytnout informace v širším kontextu, vyvrátit některé tradované nepřesnosti a poskytnout přehledné srovnání technických požadavků na respirátory. Pozornost je tak věnována zejména evropské normě EN149:2001+A1:2009 (respirátory typu FFP1, FFP2 a FFP3) a dále, s ohledem na masivní příliv čínských výrobků na evropský trh, i čínským normám GB 19083-2010 (respirátory stupně 1, 2, 3) a GB 2626-2006 (především respirátory typu KN95). Cílem této analýzy je popsat rozdíly mezi jednotlivými standardy a stanovit, pro které cílové skupiny je vhodné či dokonce nezbytné použití jednotlivých kategorií respirátorů. Pro širší kontext je však část textu věnována i zdravotnickým a nezdravotnickým rouškám.

Kompletní analýza a bližší informace ZDE.

70 zobrazení